BRANDI NHA TRANG HOTEL

Địa chỉ: 10A Đường Biệt Thự, Lộc Thọ, Nha Trang, Việt Nam
Điện thoại: 0583.524.248 - Hotline: 0123.646.0079
Email: sales.nhatrang@brandihotel.com